Algemene voorwaarden

Verzendbeleid
Producten Dr. Juchheim

Alle producten van Dr. Juchheim worden rechtstreeks van daaruit (Duitsland) verzonden. Onze prijzen zijn dan ook met de verzendkost inbegrepen. 

Andere producten

Onze andere producten zijn exclusief verzendkosten. 

Levering te Zoersel – Sint Antonius: gratis. Wij brengen het pakje hoogstpersoonlijk naar u toe.

Ophaling te Zoersel: gratis na afspraak. We zijn ontzettend blij als je bij ons langskomt om je nieuwe producten af te halen. Dit bespaart je geld, en is beter voor het milieu! Extra advies en een glimlach krijg je er gratis bij!

Verzending in België gebeurt met Bpost, aan € 7. Gratis verzending vanaf € 75.

Verzending in de rest van Europa: verzendkost hangt af van het land en wordt berekend bij check-out.

Retourneren
14 dagen vanaf ontvangst

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Mocht er onverhoopt iets mis zijn gegaan met jouw bestelling, dan kan je ons best eens bellen op het nummer +32 478 81 41 34 of mailen naar info@be-awesome. Wij brengen jouw euvel zo snel mogelijk in orde.

Algemene voorwaarden
De Voorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website https://be-awesome-beauty.be (de “Service”) gebruikt die wordt beheerd door Be-Awesome BV (“ons”, “wij”, of “onze”).

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Service.

Door zich toegang te verschaffen tot of gebruik te maken van de Service gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden, dan kunt u geen toegang krijgen tot de Service.

Accounts

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, dient u ons te allen tijde correcte, volledige en actuele informatie te verstrekken. Als u dit niet doet, vormt dit een inbreuk op de Voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Service.

U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze Service is of bij een service van een derde partij.

U gaat ermee akkoord uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of onbevoegd gebruik van uw account.

Intellectuele Eigendom

De Service en zijn originele inhoud, functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Be-Awesome BV en zijn licentiegevers.

Koppelingen naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Be-Awesome BV.

Be-Awesome BV heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat Be-Awesome BV niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden u ten zeerste aan de voorwaarden en het privacybeleid van de websites of diensten van derden die u bezoekt te lezen.

Beëindiging

We kunnen de toegang tot onze Service onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking als u de Voorwaarden schendt.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die door hun aard moeten blijven bestaan na beëindiging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, garantieclausules, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

Wij kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, als u de Voorwaarden schendt. 

Bij beëindiging zal uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u eenvoudigweg stoppen met het gebruik van de Service.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die door hun aard moeten blijven bestaan na beëindiging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, garantieclausules, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

Disclaimer

Uw gebruik van de Service is op eigen risico. De Service wordt geleverd op een “AS IS” en “AS AVAILABLE” basis. De Service wordt geleverd zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of verloop van de prestaties.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht, zonder rekening te houden met de bepalingen van het conflictenrecht.

Het niet afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service, en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk tussen ons hebben met betrekking tot de Service.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Indien een revisie van belang is, zullen we proberen om ten minste 30 dagen van te voren een kennisgeving te doen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging is, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door na het van kracht worden van deze herzieningen toegang te blijven krijgen tot of gebruik te blijven maken van onze Service, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Service.

Privacybeleid
Persoonlijke informatie

Wij zullen uw gegevens niet gebruiken of delen met anderen, behalve zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Wij gebruiken uw Persoonlijke Informatie voor het leveren en verbeteren van de Service. Door gebruik te maken van de Dienst gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, die toegankelijk zijn op https://be-awesome-beauty.be.

Informatieverzameling en gebruik

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie (“Persoonlijke informatie”) kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

  • Naam
  • e-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Adres
  • Logboekgegevens

Wij verzamelen informatie die uw browser verstuurt wanneer u onze Service bezoekt (“Loggegevens”). Deze Loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol (“IP”) adres van uw computer, het type browser, de browserversie, de pagina’s van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina’s doorbrengt en andere statistieken.

Cookies

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens, die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op de harde schijf van uw computer opgeslagen.

We gebruiken “cookies” om informatie te verzamelen. U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer er een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze Service niet kunt gebruiken.

Serviceproviders

Wij kunnen externe bedrijven en personen in dienst nemen om onze Service te vergemakkelijken, om de Service namens ons te verlenen, om Service gerelateerde diensten uit te voeren of om ons te helpen bij het analyseren van de manier waarop onze Service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonlijke Informatie om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze informatie niet openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden.

Beveiliging

De veiligheid van uw Persoonlijke Informatie is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonlijke Informatie te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Koppelingen naar andere sites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde partij. Wij raden u sterk aan om het Privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over, en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy van kinderen

Onze Service richt zich niet tot personen onder de 18 jaar (“Kinderen”).

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ontdekken dat een kind jonger dan 18 jaar ons Persoonlijke Informatie heeft verstrekt, zullen we dergelijke informatie onmiddellijk van onze servers verwijderen.

Naleving van de wet

Wij zullen uw Persoonlijke Informatie vrijgeven indien dit wettelijk verplicht is of indien er een dagvaarding is.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

U wordt geadviseerd om dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.

CONTACT

info@be-awesome.be